Aanpak Roos | Field Sales Coaching & Advies

 • Er volgt een introductiegesprek waarin we:
  • Kennismaken
  • Vraag- en doelstelling definiëren
  • Vervolgstappen bespreken
 • U ontvangt een advies m.b.t. het plan van aanpak
 • Vervolgens ontvang ik een terugkoppeling
 • U ontvangt een definitief plan van aanpak
 • Na akkoord start ik met de uitvoering
 • Na afloop ontvangt u een rapportage

Wat is de eerste stap in het proces?

Wat elke verkoper (binnen- of buitendienst) het liefst doet, is met zijn voeten in de modder staan. Dat is waar ik ook de meeste energie van krijg. Toch begint het hele proces al in een eerder stadium, namelijk de verkoopvergadering. Vandaar dat ik daar als eerste naar ga kijken maar vooral luisteren.

Bijwonen vergadering

 • Hoe ziet de agenda eruit?
 • Welke dynamiek/interactie heerst er?
 • Hoe is de voorbereiding van de deelnemers?
 • Wat zijn de rollen van de verschillende deelnemers?
 • Welke actiepunten zijn er genoteerd?
 • Wat zijn de doelstellingen?  

De volgende stap is individuele coaching die begint met een nulmeting. Deze is van belang voor het vervolgtraject. 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

  Kijk verder