DOOR COACHING NAAR EEN BETERE SALES

Voor u als directeur/eigenaar is een goed lopend sales team (binnen- en/of buitendienst) een van de belangrijke sleutels tot succes. Toch blijkt veelal dat coaching van het sales team er bij in schiet. Er zijn voldoende redenen te bedenken wat daar de oorzaken van zijn, maar ik kijk liever naar de oplossing.

Waarom is er een noodzaak tot een goede en periodieke coaching? Simpel: uw sales team moet ervoor zorgen dat de doelstellingen die geformuleerd zijn gehaald gaan worden. Dit zorgt er namelijk voor dat uw bedrijf levensvatbaar blijft of gaat worden.

Roos | Field Sales Coaching & Advies kan u helpen invulling te geven aan de behoefte tot coaching, periodiek of incidenteel. Bij coachen gaat het in feite maar om één ding: zorgen dat de talenten van elke medewerker volledig worden ontplooid met als gevolg dat de doelstellingen worden behaald. De frequentie van periodieke coaching wordt in samenspraak bepaald en hangt af van de ervaring van de medewerker. Na deze coaching heeft u een glashelder beeld van uw sales team incl. rapportage die eventueel gebruikt kan worden in de HRM-Cyclus. Ik ga graag met u in gesprek.

Wanneer kunt u een beroep op Roos | Field Sales Coaching & Advies doen?

 • Wanneer u niet toekomt aan het periodiek coachen van uw salesteam
 • Wanneer u het team verder wilt laten ontwikkelen
 • Bij een transitie van product gericht naar klant gericht verkopen
 • Bij tegenvallende prestaties van één of meerdere medewerkers
 • Wanneer blijkt dat men moeite heeft de juiste contacten te benaderen
 • Als er behoefte is aan méér proactieve verkopers
 • Bij moeite met het volgen van het verkoopproces
 • Als blijkt dat het lastig is om te komen tot concrete afspraken met (potentiële) klanten
 • Wanneer de structuur en dus de efficiëntie ontbreekt
 • Als tegenwerpingen niet goed gepareerd kunnen worden
 • Wanneer prijs steeds een issue blijkt te zijn (altijd korting geven? Waarom?)

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. of   Kijk verder